joi, 9 decembrie 2021

Întrunirea profesională a bibliotecarilor din învăţământul preuniversitar

O nouă întrunire profesională a bibliotecarilor din învăţământul preuniversitar din Nordul Republicii Moldova a fost organizată în data de 8 decembrie 2021, de către Biblioteca Ştiinţifică USARB - Centru Biblioteconomic Departamental de comun acord cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării al Republicii Moldova, Organele Locale de Specialitate în Domeniul Învăţământului din mun. Bălţi şi 15 raioane.

Evenimentul s-a desfăţurat online cu participarea a 98 de bibliotecari şcolari, de colegiu şi şcoli profesioanle, specialişti-responsabili de activitatea bibliotecilor în care îşi desfăşoară activitatea.

Şedinţa a fost deschisă de către Lina Mihaluţa, director adjunct al BŞ USARB, care a salutat participanţii, accentuînd importanţa acestor întruniri profesionale pentru modernizarea serviciilor şi monitorizarea activităţii bibliotecilor din învăţământul preuniversitar.

Un mesaj de bun venit a fost rostit de către Lidia PĂDUREAC, Prim-prorector pentru activitatea didactică, USARB, Preşedintele Consiliului Ştiinţific al BŞ USARB. Dumneaei a menţionat că în pofida faptului, că mediul online ne răpeşte din cititori, bibliotecarii sunt cei care intuiesc modalităţile de menţinere a cititorilor în bibliotecă.

Elena PINTILEI, director general al BNRM, preşedintele Asociaţiei Bibliotecarilor din RM în mesajul de salut a relatat despre vizita sa la Bruxelles (Belgia), subliniind, în mod special, priorităţile strategice de dezvoltare propuse la Conferința Bibliotecilor Naționale Europene (CENL), ediția 2021.

Directorul adjunct al Bibliotecii Ştiinţifice USARB, Lina MIHALUŢA a informat publicul despre Forumul Managerilor din cadrul Sistemului Național de Biblioteci. Ediția a 26-a, 2021 cu evidenţierea priorităţilor pentru anul 2022, eveniment organizat de comun acord cu Ministerul Culturii al RM, Consiliul Biblioteconomic Naţional şi Biblioteca Naţională a RM.

Valentina TOPALO, bibliotecar principal, Centrul Manifestări culturale, CD ONU/EUI a raportat despre rezultatele activităţii Centrului de Informare al Uniunii Europene din cadrul Universității de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi timp de 10 ani.

luni, 6 decembrie 2021

Întrunirea profesională pentru bibliotecari din învăţământul preuniversitar din nordul Moldovei


Stimaţi colegi,
responsabili de activitatea bibliotecilor şcolare din OLSDÎ,
bibliotecilor de colegii şi şcoli profesionale din Nordul Republicii Moldova, Centrul Biblioteconomic Departamental, Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Vă informează că se preconizează întrunirea profesională,
care se va desfăşura on-line în data de 8 decembrie 2021, ora 10.00, prin intermediul aplicației Google Meet.

PROGRAM

Sunt invitaţi atât responsabilii de activitatea bibliotecilor şcolare, cât şi toţi bibliotecarii din reţea.
Vă rugăm respectuos să aveţi poşta electonică deschisă pe @gmail.com
Linkul către activitate: meet.google.com/hbp-cmkm-jsx

Pentru detalii contactaţi:
Staver Mihaela, bibliotecar principal, Centrul de Cercetare şi activitate metodologică
tel/fax: (0231) 52 427
e-mail: staver.mihaela@gmail.com

joi, 4 noiembrie 2021

Forumul Managerilor din cadrul Sistemului Național de Biblioteci 2021

Lina MIHALUŢA, director adjunct al Bibliotecii Ştiinţifice USARB a participat, în data de 3 noiembrie 2021, la Forumul Managerilor din cadrul Sistemului Național de Biblioteci.

Forumul Managerilor din cadrul Sistemului Național de Biblioteci 2021 - una dintre principalele reuniuni profesional-științifice a fost organizată de Biblioteca Națională a Republicii Moldova, Consiliul Biblioteconomic Național, fiind susținută de Ministerul Culturii al Republicii Moldova.

Cea de-a 26-a ediție a reuniunii profesional-științifice a avut drept generic „Consolidarea relațiilor dintre bibliotecă și comunitate: premisă pentru dezvoltare și rezistență în timp”. 

În cadrul Forumului au fost abordate probleme ce țin de tendinţele domeniului biblioteconomie şi ştiinţe ale informării unde au fost stabilite Prioritățile Anului Biblioteconomic 2022.

Pentru anul profesional 2022 sunt identificate următoarele priorități profesionale:

 • Reașezarea activităților bibliotecii și a proceselor funcționale în conformitate cu noul cadru legislativ și de reglementare;
 • Ajustarea serviciilor bibliotecare agendei ONU 2030: dezvoltarea capacităților; 
 • Aprofundarea rolului bibliotecii de garant al memoriei locale;
 • Promovarea recomandărilor UNESCO privind Știința Deschisă;
 • Impactul bibliotecii asupra comunității: studiere, valorificare și diseminare.

Prioritățile profesionale ale anului 2022, puse în discuție în cadrul Forumului Managerilor, sunt fundamentate pe tendințele domeniului biblioteconomie și științele informării la nivel internațional, recomandările organizațiilor de profil, politicile promovate la nivel național și local, studiile privind necesitățile utilizatorilor etc.

Lucrările Forumului Managerilor s-a desfășurat online, pe platforma Zoom, având ca grup-țintă: Managerii Centrelor Biblioteconomice Naționale / Departamentale / Teritoriale.

vineri, 11 iunie 2021

Întrunirea profesională online pentru bibliotecarii din Nordul RM

La 10 iunie 2021 a avut loc Întrunirea profesională a bibliotecarilor din învăţământul preuniversitar din Nordul Republicii Moldova, organizată de Biblioteca Ştiinţifică USARB - Centru Biblioteconomic Departamental de comun acord cu Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova, Organele Locale de Specialitate în Domeniul Învăţământului din 15 raioane de Nord şi mun. Bălţi.

Întrunirea s-a desfăşurat online cu peste 100 de participanţi, specialişti-responsabili de activitatea bibliotecilor şcolare şi din învăţământul profesional tehnic, bibliotecari şcolari, de colegiu şi şcoli profesionale.

Şedinţa a fost deschisă de către Lina Mihaluţa, director adjunct BŞ USARB, care a salutat participanţii, accentuând rolul acestor întruniri profesionale pentru cunoaşterea şi monitorizarea activităţii bibliotecilor din învăţământul preuniversitar.

Ana Plămădeală, consultant superior, Direcția arte și industrii creative, Ministerul Educaţiei Culturii şi Cercetării a salutat bibliotecarii, menţionând importanţa acestor colaborări. Pe parcurs a venit cu mai multe recomandări, încurajând bibliotecarii să tindă pentru obţinerea categoriilor pentru bibliotecile în care activează.

În continuarea şedinţei, Tatiana Coşeri, director adjunct, Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” a prezentat toate etapele, mecanismele, criteriile şi posibilităţile de formulare şi prezentare a dovezilor privind evaluarea bibliotecilor din învăţământ în baza Ghidului practic pentru aplicarea Regulamentului privind evaluarea bibliotecilor publice. Ghidul are scopul de a contribui la aplicarea corectă a Regulamentului privind evaluarea bibliotecilor publice, de a orienta bibliotecile publice în procesul de evaluare, de a oferi un suport metodologic tuturor actorilor implicați.

Directorul adjunct Lina Mihaluţa, a prezentat Referinţa privind Cercetarea statistică anuală Nr. 6-c Activitatea bibliotecilor şcolare din zona de Nord şi mun. Bălţi în anul 2020. Conform studiului în Zona de Nord funcţionează 503 de biblioteci, personal de bibliotecă 496, din care, personal profesional cu studii superioare – 25%, personal profesional cu studii – 47%.

vineri, 4 iunie 2021

Întrunire profesională 2021

Stimaţi colegi,
responsabili de activitatea bibliotecilor şcolare din OLSDÎ, bibliotecilor de colegii şi şcoli profesionale din Nordul Republicii Moldova şi mun. Bălţi
Centrul Biblioteconomic Departamental, Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Vă informează că se preconizează o întrunirea profesională, care se va desfăşura on-line în data de 10 iunie 2021, prin intermediul aplicației Google Meet.
Sunt invitaţi atât responsabilii de activitatea bibliotecilor şcolare, cât şi toţi bibliotecarii din reţea. PROGRAM

Linkul către activitate: meet.google.com/kxu-sogx-edx
Formular de înregistrare: https://forms.gle/hxuWjXhXpEzHY8G48

Vă aşteptăm cu drag!


Pentru detalii contactaţi:
Staver Mihaela, bibliotecar principal, Centrul de Cercetare şi activitate metodologică
tel.: (0231) 52 427
e-mail: staver.mihaela@gmail.com


marți, 16 februarie 2021

Дни чтения в гимназии № 9, мун. Бэлць

 С 08.02.2021 по 12.02.2021 года в гимназии № 9 прошла Неделя Дней чтения.

Неделя проводилась с целью:

 • Дни чтения в гимназии № 9, мун. Бэлць
  популяризации детской книги и чтения, стимулирования интереса к чтению;
 • повышения читательской активности;
 • возвращения престижа книги и чтения, привлечения новых читателей; закрепления положительного влияния свободного чтения и творчества на интеллектуальное и нравственное развитие ребёнка;
 • раскрытия творческого потенциала детей через участие в литературных и творческих конкурсах.

08.02.2021 

В школьной библиотеке состоялось открытие Дней чтения. Библиотекарь Густая Т.П. рассказала учащимся о жизни и творчестве писательницы А.Л. Барто, которой 4 февраля 2021 года исполнилось 115 лет со дня рождения.
Ребята познакомились с выставкой книг А.Л. Барто.

09.02.2021 

В этот день учащиеся просмотрели презентацию «Весёлый, добрый друг детства» о жизни и творчестве А.Л. Барто.
После этого прошёл поэтический конкурс «Поэзия доброты». В конкурсе приняли участие учащиеся 1-4 классов.
В конкурсе приняли участие 27 учащихся.

10.02.2021 

В этот день с учащимися 1 класса была проведена викторина по произведениям А.Л.Барто «Стихи для самых маленьких».

luni, 15 februarie 2021

Hrana spirituală a unei națiuni

„Cartea care merită citită nu e cea ce gândește pentru tine, ci cartea ce te face șă gândești.”
(James McCosh)

Ziua Internațională a Cititului Împreună reflectă hrana spirituală a unei națiuni. Această campanie are menirea de a promova și facilita lectura în rândul tinerilor, de a sublinia valoarea și aportul literar în viața societății.

În Liceul Teoretic „Mihail Sadoveanu”, or. Ocnița, r-nul Ocnița, acest eveniment – hărăzit să deschidă drumurile spre LECTURĂ și să-i ajute pe cei din jur să se bucure de lumina cunoașterii, s-au organizat și desfășurat activități în câteva etape, precum:

 • Cititul Împreună în clase; 
 • Cititul cu colegii la Muzeul liceului;
 • Cititul la aer liber.

Elevii liceului, din toate ciclurile de învățământ, ghidați de cadrele didactice și bibliotecarul instituției, au participat, cu mare drag, la activitățile de promovare a Cititului cu Voce Tare și a lecturii împreună. Această inițiativă a avut misiunea de a ajuta elevii să conștientizeze că lectura zilnică este indespensabilă pentru fiecare tânăr în devenire, pentru a-și alimenta sufletul și a se regăsi, aplicând cele deduse din lectură în viața de zi cu zi. 

sâmbătă, 13 februarie 2021

Мир доброты, радости и открытий

«Учитесь, читайте, размышляйте и извлекайте из всего самое полезное».
Н.И. Пирогов

В первых числах февраля международное сообщество отмечает Всемирный день чтения вслух. Этой дате приурочен ряд мероприятий, проведенных в Теоретическом Лицее «Михай Эминеску», г. Отачь, Окницкого района, для учащихся первых классов:

 • Выставка книг «Народные сказки» и авторские сказки;
 • Викторина «Знаешь ли ты этого писателя»;
 • Чтениe сказки «Теремок»

Дети читали сказку вслух и эмоционально воспринимали события, происходящие с героями сказки. После прочтения ребята активно отвечали на вопросы библиотекаря по тексту сказки, затем обыграли эту сказку по ролям, получая от этого огромное удовольствие.

 • Урок в библиотеке «Знаешь ли ты сказку».

vineri, 12 februarie 2021

Читаем вместе, читаем вслух

 «Чтение – вот лучшее учение!» - А.С.Пушкин

И с этим крылатым выражением не поспоришь, потому что чтение – это не только интеллектуальное развитие человека, но и умение устанавливать доверительные отношения друг с другом.

В рамках Всемирного дня чтения вслух в Теоретическом Лицее «Г. Победоносца», г. Окница, Окницкого р-на, школьным библиотекарем и учителями русского языка было организовано мероприятие для учеников 5-х классов «Читаем вместе, читаем вслух». Тема была посвящена русскому классику А.П. Чехову. Ученики познакомились с биографией писателя, узнали о его творчестве, жизненных принципах и рекомендациях для читателей /«Работать надо, Господа! Работать!»; «В человеке должно быть все прекрасно!..»/

Из представленных на выставке книг пятиклассники выбрали для чтения вслух произведение А.П. Чехова «Каштанка», которое никого не оставило равнодушным. Ученики открыли для себя еще одно окошко в мир любви ко всему живому, в мир общения и преданности, в мир передачи своих эмоций другому человеку вместе со звучащим словом.