miercuri, 19 iunie 2019

Educaţia mediatică pentru bibliotecarii şcolari din Nordul R. Moldova„Inteligenţa Media – componentă importantă a culturiigenerale”, a fost titlul instruirii la care au participat 60 de specialişti responsabili de activitatea bibliotecilor şcolare din cadrul OLSDÎ, bibliotecari din colegii, Centre de excelenţă şi din învăţământul profesional tehnic: Briceni, Donduşeni, Drochia, Edineţ, Făleşti, Floreşti, Glodeni, Ocniţa, Râşcani, Rezina, Sângerei, Soroca, Şoldăneşti, Teleneşti, Ungheni şi municipiul Bălţi.

Evenimentul a avut loc în data de 12 iunie 2019, în incinta Bibliotecii Ştiinţifice a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, formator Mihaela Staver, absolventa programului Formare de formatori în domeniul Educaţiei Mediatice, IREX-Europa.
Obiectivul general a fost dezvoltarea deprinderilor de gândire critică la consumarea produselor media, rolul mass-media în societate, mijloacele și funcțiile media şi nu tot ce se mediatizează intens în media este adevărat.

Pas cu pas, participanţii au descoperit că printre factorii care contribuie la educarea tinerei generaţii, dar şi a adulţilor, se află mass-media, au vizionat spoturile ce îndeamnă la consultarea unei multitudini de surse de Informare.

În prezentarea informaţiei au fost utilizate metode şi tehnici interactive, precum evaluarea iniţială, Mâna oarbă, debrifarea fiind realizată printr-un „Caleidoscop floral” a impresiilor şi a noilor noţiuni asimilate de formabili.

marți, 18 iunie 2019

Comunicat privind Întrunirea profesională pentru bibliotecarii din învăţământul preuniversitar din nordul Republicii Moldova


Întrunirea profesională pentru bibliotecarii din învăţământul  preuniversitar din  Nordul  Republicii  Moldova, a fost  organizată de Biblioteca Ştiinţifică USARB - Centru Biblioteconomic Departamental de comun acord cu MinisterulEducaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova, cu susţinerea Rectoratului Universităţii de Stat „Alecu Russo”, Organele Locale de Specialitate în Domeniul Învăţământului din 15 raioane de Nord şi mun.Bălţi la 12 iunie 2019.
Au participat 60 de specialişti principali - responsabili de activitatea bibliotecilor şcolare din OLSDÎ bibliotecari şcolari, bibliotecari din colegiu şi şcoli profesionale din raioanele Briceni, Donduşeni, Drochia, Edineţ, Făleşti, Floreşti, Glodeni, Ocniţa, Râşcani, Rezina, Sângerei, Soroca, Şoldăneşti, Teleneşti, Ungheni şi municipiul Bălţi, formatori BŞ USARB.
Moderator: Elena Harconiţa, director  al  Bibliotecii  Ştiinţifice USARB, membru al Consiliului Biblioteconomic Naţional.


Elena Harconiţa a salutat participanţii  şi a trecut în revistă priorităţile naţionale ale anului Biblioteconomic 2019, stabilite la Forumul managerilor din Sistemul Naţional de Biblioteci „Biblioteca anului 2019: interferența viziunilor” (5 decembrie 2018) şi Simpozionului Anul bibliologic 2018 (27 martie 2019). În continuare a vorbit despre importanţa implementării legislaţiei naţionale cu privire la biblioteci, elaborării cadrului reglementar. La 17 mai în Monitorul Oficial a apărut  Regulamentul – cadru deorganizare şi funcţionare a bibliotecii publice aprobat prin OrdinulMinistrului Educaţiei, Culturii si Cercetării nr. 186 din 26.02. 2019.  În baza acestuia fiecare bibliotecă  trebuie să redacteze  ROFul,  aprobat ulterior de conducătorul instituţiei  şcolare.  Pentru a uşura munca colegilor bibliotecarii USARB au  propus un draft al viitorului ROF, pe care urmează să-l adapteze  fiecare  bibliotecă.


Mai departe bibliotecarii au fost informaţi despre alte documente naţionale, inclusiv Regulamentul de evaluare a bibliotecii publice, ce aşteaptă aprobările instanţelor superioare. Prezenţii   au  fost   atenţionaţi  şi  asupra   documentelor de reglementare  (organizare, directive,  ştiinţifico-metodologice, normative, tehnologice) necesare pentru activitatea fiecărei biblioteci, cu atât mai mult în contextul  viitoarelor evaluări ce vor începe din anul 2020.


Întrunirea a continuat cu discuţii privind redactarea  Formularului „Raportul statistic 6cprivind activitatea bibliotecilor” şi a Regulamentului privind modul de conferire a categoriilor de calificare a cadrelor bibliotecare,  bibliotecarii   şcolari  enunţând  unele  propuneri şi sugestii. 
La invitaţia de a se expune pe  marginea  studiului  sociologic Topul celor mai citite 10 cărţi ale anului 2018,  lansat de  Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, Serviciul Studii şi cercetări, au fost exprimate  regrete că nu se  pot exprima, deoarece nici un titlu nu se regăseşte în colecţiile bibliotecilor şcolare din Nord.  


Elena Harconiţa, în comunicarea Bibliotecile  şcolare  din Republica Moldova în anul 2018: tablou  statistic, a atentionat asupra indicatorilor ce trebuie îmbunătăţiţi, în special achiziţia de carte, formarea profesională, atestarea personalului de specialitate.


       La capitolul Experienţe şi bune practici a fost diseminată experienţa lăudabilă a  bibliotecarilor şcolari din raionul Soroca, despre care a vorbit cu pasiune Doamna Elena Cociurca, specialist –responsabil de activitatea bibliotecilor şcolare în OLSDÎ, Soroca.


       Dna Elena Cociurca a adus mulţumiri echipei de bibliotecari universitari, apreciind importanţa unor astefl de întruniri, încetăţenite de mulţi ani la BŞ USARB, varitatea temelor abordate, suportul informaţional şi metodologic oferit.


       În final, personalul invitat a fost implicat în instruirea privind  educaţia mediatică: Inteligenţa  Media– componentă importantă a culturii generale, promovată de Mihaela Staver, absolventă  a programului  Formare de formatori în domeniul Educaţiei Mediatice, IREX-Europa.


       La despărţire fiecare  persoană  a primit Certificatul de participare, toate prezentările pe stik/e-mail şi a demonstrat prezenţa sa la Bălţi  în fotografia de familie.


       Mulţumim tuturor participanţilor pentru asigurarea reuşitei întrunirii profesionale în cadrul Centrului BiblioteconomicDepartamental -  BŞ USARB, centru de coordonare metodologică care asigură organizatoric şi informaţional realizarea obiectivelor, implementarea standardelor în domeniu, funcţionalitatea cadrului de reglementare, formarea profesională continuă,  îmbunătăţirea proceselor tehnologice în reţeaua de biblioteci şcolare.

vineri, 1 martie 2019

Organizarea cursului de formare profesională „Tendințe actuale în activitatea bibliotecilor din Republica Moldova”


CURSURI DE FORMARE PROFESIONALĂ DE SCURTĂ DURATĂ

ÎN ATENŢIA COMUNITĂŢII PROFESIONALE, RESPONSABILILOR PENTRU FORMAREA CONTINUĂ A BIBLIOTECARILOR

În perioada 19-29 martie 2019 Secţia de Formare Continuă a USM în colaborare cu Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi organizează cursul de formare profesională Tendințe actuale în activitatea bibliotecilor din Republica Moldova (75 de ore) care se va desfăşura la Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi (USARB).
Înscrierea la curs se desfășoară în perioada 11 februarie - 18 martie 2019.
Studiile sunt contra plată.
Cursul este organizat dacă s-au înscris cel puţin 15 persoane.
Pentru înscrierea la curs vă rugăm să completați formularul de înregistrare la adresa:

Persoana de contact din cadrul Bibliotecii Ştiinţifice a USARB
Elena Stratan
Şef serviciu Cercetare. Asistenţă de Specialitate,
Biblioteca Ştiinţifică USARB
str. Puşkin, 38, Bălţi, 3121 Republica Moldova
tel.: 0 (231) 52427; 068409723
Încheierea contractelor:

Contractele se încheie la SFC a USM.
Adresa: Chişinău, str. A. Mateevici, 60, Bloc Central, et. 2, biroul 233.
ŞEF-ADJUNCT – Conf. univ. Maria BÎRCĂ
Tel.: (373-22)-24-54-40; 067435533;
INGINER-PROGRAMATOR – Aurelia Roşca
Tel.: (373-22)- 24-54-40;
Pentru încheierea contractelor se prezintă copiile următoarelor documente:
1.               Copia buletinului de identitate
2.               Copia diplomei
3.               Copia certificatului de căsătorie (în cazul schimbării numelui)Cursuri de formare profesională de scurta durata pentru bibliotecarii din raioanele de Nord şi mun.Bălţi


CURSURI DE FORMARE PROFESIONALĂ DE SCURTĂ DURATĂ

ÎN ATENŢIA COMUNITĂŢII PROFESIONALE, RESPONSABILILOR PENTRU FORMAREA CONTINUĂ A BIBLIOTECARILOR

În perioada 19-28 martie 2019 Secţia de Formare Continuă a USM în colaborare cu Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi organizează cursul de formare profesională Bazele Biblioteconomiei şi Ştiinţelor Informării (75 de ore) care se va desfăşura la Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi (USARB).
Cursul este destinat personalului de specialitate din biblioteci cu studii superioare şi cu studii medii de specialitate din alte domenii de formare profesională, angajați în bibliotecă şi care nu dețin o categorie de calificare.
Înscrierea la curs se desfășoară în perioada 11 februarie - 18 martie 2019.
Studiile sunt contra plată.
Cursul este organizat dacă s-au înscris cel puţin 15 persoane.
Pentru înscrierea la curs vă rugăm să completați formularul de înregistrare la adresa:

Persoana de contact din cadrul Bibliotecii Ştiinţifice a USARB
Elena Stratan
Şef serviciu Cercetare. Asistenţă de Specialitate,
Biblioteca Ştiinţifică USARB
str. Puşkin, 38, Bălţi, 3121 Republica Moldova
tel.: 0 (231) 52427; 068409723
Încheierea contractelor:

Contractele se încheie la SFC a USM.
Adresa: Chişinău, str. A. Mateevici, 60, Bloc Central, et. 2, biroul 233.
ŞEF-ADJUNCT – Conf. univ. Maria BÎRCĂ
Tel.: (373-22)-24-54-40; 067435533;
INGINER-PROGRAMATOR – Aurelia Roşca
Tel.: (373-22)- 24-54-40;
Pentru încheierea contractelor se prezintă copiile următoarelor documente:
1.               Copia buletinului de identitate
2.               Copia diplomei
3.               Copia certificatului de căsătorie (în cazul schimbării numelui)Atelierul Profesional pentru bibliotecarii din învăţământul preuniversitar din nordul Republicii Moldova

11 decembrie 2018, Bălţi


La 11 decembrie 2018 a avut loc Atelierul Profesional pentru bibliotecarii din învăţământul preuniversitar din Nordul Republicii Moldova, organizat de Biblioteca Ştiinţifică USARB - Centru Biblioteconomic Departamental de comun acord cu Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova, Organele Locale de Specialitate în Domeniul Învăţământului din raioanele de Nord: Briceni, Donduşeni, Drochia, Edineţ, Făleşti, Floreşti, Glodeni, Ocniţa, Râşcani, Rezina, Sângerei, Soroca, Şoldăneşti, Teleneşti, Ungheni şi mun.Bălţi.

Au participat 50 de specialişti - responsabili de activitatea bibliotecilor şcolare şi din învăţământul profesional tehnic din OLSDÎ, bibliotecari şcolari, de colegiu şi şcoli profesionale.
Moderator: Lina Mihaluţa, director adjunct Biblioteca Ştiinţifică USARB.

Invitatul de onoare Dl Anatol VIDRAŞCU, Director General al Grupului Editorial LITERA https://litera.md/ în luarea sa de cuvânt a menţionat că a avut o deosebită plăcere să vină la acest eveniment. Fiind pentru prima dată la Universitatea din Bălţi a rămas profund impresionat de amplasarea Campusului Universitar, de Bibliotecă. Vizitând sala de lectură Ştiinţe Filologice a sesizat cu bucurie prezenţa cărţilor de la editura Litera care se află în rafturile cu acces liber pentru utilizatori. În continuare Dlui s-a referit la istoria, activitatea editurii Litera, a prezentat cele mai noi apariţii editoriale ale anului 2018, care au văzut lumina tiparului cu prilejul Centenarului Marii Uniri a Românilor „a centenarului aducerii împreună a tuturor provinciilor româneşti”, eveniment pe care poporul român l-a aşteptat, pentru care a suferit, a lucrat şi a luptat atâtea veacuri şi pe care l-a realizat cu atâtea jertfe. Din volumele apărute la editură în acest an, în fiecare zi câte 2 cărţi apăreau nemijlocit cu insemnul Marii Uniri. Prezentând lucrările aşezate pe două suporturi mari, Dl Vidraşcu a accentuat îndeosebi aspectul grafic original, colecţiile valoroase precum Scriitori Români ilustraţi, Dicţionarul elevului deştept, a oferit participanţilor Catalogul Centenarul Marii Uniri a Românilor: Apariţii editoriale. Bucureşti: Chişinău. De asemenea, referindu-se la publicaţiile metodice s-a adresat bibliotecarilor cu propunerea de a participa nemijlocit la perfectarea repertoriului pentru noi ediţii întru viitoarea colaborare.

Discursul Dlui Director General GE Litera A.V.N. SRL s-a soldat cu donaţia Noului Dicţionar Universal al limbii Române, autori: Ioan Oprea, Carmen-Gabriela Pamfil, Rodica Radu, Victoria Zăstroiu, editori Anatol Vidraşcu ş.a., ed. a 5-a, revăzută, Bucureşti : Litera, 2017, pentru care aducem sincere mulţumiri. Dicţionarul dedicat celor 100 ani de la Marea Unire a Românilor 1918-2018, continuă tradiţia descrierii semantice ilustrate cu scurte citate din literatura cultă şi populară, după modelul promovat de Lazăr Şăineanu şi include 78 961 articole, 145 904 sensuri.


În încheiere Dl a făcut un apel pentru bibliotecarii din cele 15 raioane şi mun. Bălţi doritori să achiziţioneze publicaţii deoarece au posibilitatea, fiind disponibile acum sau să încheie/semneze contracte pe loc cu Editura Litera. În acest sens în numele tuturor participanţilor au fost aduse mulţumiri respectuoase Editurii Litera, directorului General, Anatol Vidraşcu, pentru facilitatea de a achiziţiona lucrări utile procesului didacţic din instituţiile de învăţământ.
Lina MIHALUTA, director adjunct a multumit Dlui pentru informaţia oportună pentru cei prezenţi la acest eveniment profesional, pentru colaborarea fructuoasă şi un bun parteneriat cu prestigioasa Editura Litera, cărţile achiziţionate în colecţiile Bibliotecii fiind absolut necesare pentru studenţii şi cadrele didactice în procesul educaţional.

Lidia PĂDUREAC, prim-prorector pentru activitatea didactică, în mesajul enunţat a mulţumit din partea Rectoratului pentru organizarea evenimentului, fiind unul inedit prin participarea dlui Anatol Vidraşcu, Directorul General al Editurii Litera la USARB, la Bibliotecă care este mândria Universităţii. „Editura a adus cartea la Bibliotecă, vine cartea şi ne caută pe noi, avem o posibilitate frumoasă de a ne bucura că Editura a reuşit să selecteze acele secvenţe care unesc cele două maluri ale Prutului, o literatură, o istorie comună”. Dna Lidia Pădureac a mulţumit şi a dorit o colaborarea în continuare dintre biblioteci şi edituri.
Dna Lidia Pădureac a adresat un mesaj de mulţumire echipei Bibliotecii care muncesc zi de zi pentru ca „noi să progresăm”, a urat succes lucrărilor atelierului de care să-şi amintească fiecare cu mare drag.
Un alt invitat de onoare la Atelier a fost autorul, compozitorul Mihai UNGUREANU care a trecut în revistă cele 8 cărţi personale apărute la editura ARC, axate pe păstrarea tradiţiilor, obiceiurilor, pe educaţia muzicală a copiilor şi părinţilor: Hora ghioceilor; Lângă tată, lângă mamă; Să cânte părinții, să cânte copiii; Voie bună la cei mici. Cântece, jocuri, dialoguri muzicale; Ne întrecem la cântat. Cântece și jocuri pentru copii; Păstrați horele și cântul. Culegere de cântece și jocuri; Sărbătorile anului. Cântece, colinde, rugăciuni; Sfîntă e copilăria. Dl Mihai Ungureanu a îndemnat audienţa să le achiziţioneze pentru bibliotecile şcolare, accentuând că a simţit necesitatea de a scrie aceste lucrări pentru a nu se pierde tradiţiile şi cultura neamului. USARB şi-a îmbogăţit colecţiile bibliotecare cu aceste preţioase lucrări „născuteîn laboratorul muzical din Sângerei.

 În continuarea şedinţei, Lina Mihaluţa, a trecut în revistă cele mai importante evenimente profesionale la sfârşit de an 2018 şi priorităţile 2019: Forumul managerilor din Sistemul Naţional de Biblioteci (SNB) al RM, Regulamente - cadru în susţinerea implementării Legii cu privire la biblioteci.
Forumul Managerilor din Sistemul Naţional de Biblioteci (SNB) (https://www.youtube.com/watch?v=sgti1yUO37I&fbclid=IwAR024OZdkTB0ITQAj_sMejCsHnw9Yc31oyemtbY25BIZ77MAkxPbxL6B7_0) Biblioteca anului 2019: interferența viziunilor care a avut loc pe 5 decembrie 2018 a declarat ANUL 2019: Anul promovării imaginii bibliotecii în comunitate şi a stabilit prioritățile profesionale ale anului 2019.

Consiliul Biblioteconomic Naţional a avut în programul său aprobarea a şase Regulamente cadru pentru susţinerea implementării Legii cu privire la biblioteci: Codul deontologic al bibliotecarului; Regulamentul cu privire la criteriile minime de selectare a personalului din biblioteci şi modul de organizare și desfășurare a concursului de angajare a personalului din bibliotecile publice; Regulament privind ținerea Registrului de stat al bibliotecilor; Regulament-cadru de organizare și funcționare a bibliotecilor publice; Regulament privind serviciile prestate de bibliotecile publice; Regulament privind evaluarea bibliotecilor publice.

Una din priorităţile anului 2019 este implementarea noului cadru de reglementare în biblioteci. Asigurarea funcționării eficiente a bibliotecii prin elaborarea, implementarea și promovarea (pentru aprobare, informare, cunoaștere de către personal, fondator, membri ai comunității etc.) a documentelor instituționale: documente de organizare, directive; documente ştiinţifico-metodologice; documente normative; documente tehnologice.
Despre vizita de documentare în Statul Carolina de Nord, SUA, impresiile şi opiniile privind participarea în programul Open World (Lumea Deschisă), a relatat Mihaela STAVER, bibliotecar principal. Programul Lumea Deschisă este susținut de Congresul SUA și are drept scop consolidarea relaţiilor de cooperare între Republica Moldova și Statele Unite ale Americii, promovarea înţelegerii reciproce prin crearea oportunităţilor pentru liderii din Moldova de a cunoaşte viaţa politică şi socială, ideile şi experienţele americanilor. Unul din obiectivele programului a fost studierea modului în care își desfășoară activitatea bibliotecile din SUA.
Elena Stratan, bibliotecar principal, a prezentat cele mai semnificative realizări ale Centrului privind participarea la discuții publice și elaborarea de propuneri cu privire la cadrul de reglementare, organizarea atelierelor profesionale, a Cursurilor de formare profesională de scurtă durată Bazele Biblioteconomiei şi Ştiinţelor Informării, Tendinţe actuale în activitatea bibliotecilor din Republica Moldova, crearea bazei de date a bibliotecarilor şcolari din RM, colaborarea cu Centrele biblioteconomice din ţară, participarea la Simpozionul Anul Bibliologic cu comunicări şi postere, promovarea bunelor practici ale bibliotecarilor din raioanele Soroca şi Ungheni, precum şi programul de activitate pentru anul 2019.

Tatiana Prian, bibliotecar principal, Elena Stratan şi Mihaela Staver, au susţiunut o Sesiune de întrebări şi răspunsuri privind completarea electronică a Centralizatorului statistic pentru anul 2018 şi Tabelul Raionului.

În cadrul Trainingului Programe de evaluare în aplicaţia Kahoot.com., trainer Mihaela STAVER, bibliotecar principal, bibliotecarii au operat în aplicaţia Kahoot.com, au creat conturi şi au simulat testul de evaluare. Aplicaţia Kahoot poate fi utilă pentru evaluarea cunoştinţelor la un anumit subiect printr-o metodă interactivă, dezvoltând competenţile digitale, îmbogățesc practica evaluativă, evitând rutina şi monotonia. Prin folosirea acestor aplicații obţinem un feed-back imediat, obiectivitatea evaluării rezultatelor, interactivitate. https://kahoot.com/

A urmat sesiunea de informare la care au fost prezentate informaţii utile pentru activitatea bibliotecilor precum: Calendarul datelor remarcabile 2019, Valentina TOPALO, bibliotecar principal; Bibliotecarii din învăţământ, zona de Nord în presă şi online: Bibliografie 2018, Lilia ABABII, bibliotecar; Surse de informare electronice (linkuri utile, biblioteci virtuale, bloguri, e-books, resurse tematice) în sprijinul bibliotecarului din învăţământ, Olga DASCAL, Snejana ZADAINOVA, bibliotecare.
Bibliotecarii şi responsabilii de la OLDSÎ au primit Cerctificatele de participare şi Formularul „Cercetare statistică anuală №6-с. Activitatea bibliotecilor” 2018, format tipărit.
În finalul şedinţei, Elena COCIURCA, specialist coordonator DE Soroca, a adus mulţumiri întregii echipe de bibliotecari, directorului Bibliotecii, Dnei Elena Harconiţa, apreciind importanţa evenimentului care s-a produs, menţionând profesionalismul, disponibilitatea, grija pe care o au pentru a informa bibliotecarii şcolari cu cele mai noi noutăţi în domeniu, dezvoltarea abilităţilor de utilizare a instrumentelor moderne în activitatea de bibliotecă.

Mapa participantului cu materialele prezentate a fost expediată prin e-mail.
Locul desfăşurării: Mediateca, Sala de conferinţe.

vineri, 4 mai 2018

Comunicat Privind Întrunirea profesională a bibliotecarilor din Nordul Republicii Moldova, 27 aprilie 2018, Bălţi

La  27 aprilie 2018  a avut  loc Întrunirea  profesională a bibliotecarilor din învăţământ din Nordul Republicii Moldova, organizată de Biblioteca Ştiinţifică USARB - Centru Biblioteconomic Departamental de comun acord cu Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova, Organele Locale de Specialitate în Domeniul Învăţământului din 15 raioane de Nord şi mun.Bălţi.
Au participat 40 de specialişti - responsabili de activitatea bibliotecilor şcolare şi din învăţământul profesional tehnic din OLSDÎ,  bibliotecari şcolari, de colegiu şi  şcoli profesionale.
Moderator: Elena Harconiţa, director BŞ USARB, membru al Consiliului Biblioteconomic Naţional.
În cadrul întrunirii au fost trecute în revistă importante evenimente profesionale la început de an 2018: Simpozionul științific Anul Bibliologic 2017, ediția aXXVII-a, cu genericul ,,Bibliotecile în perspectiva dezvoltării durabile: dimensiuni biblioteconomice și umane”, desfăşurat la Biblioteca Naţională a R. Moldova  - Elena Ţurcan, bibliotecar;  Realizarea Proiectului  IFLA Atelierul de instruire privind Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă a ONU - Lina Mihaluţa, director adjunct.
În cadrul Simpozionului Anul Bibliologic 2017, Sesiunea de postere şi publicaţii editate în anul 2017,  Biblioteca Ştiinţifică USARB a fost prezentă cu 3 postere, expoziţie  de  10  documente recent apărute, comunicare şi videospot privind activităţile  realizate  de  Centrul Biblioteconomic Departamental USARB în anul 2017.
La 23 aprilie 2018, de Ziua Bibliotecarului, în cadrul evenimentului GALEX 2018  ediţia a VIII-a, Bibliotecii Științifice a Universității de Stat ,,Alecu Russo" din Bălți, director Elena Harconița, i-a fost decernat Premiul Național GALEX pentru Cel mai reușit proiect de promovare a imaginii Bibliotecii.
            În continuarea şedinţei Elena Harconiţa a prezentat proiectele discutate în cadrul Consiliului Biblioteconomic Naţional, inclusiv  Proiectul: Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a bibliotecii şcolare, lansând apelul către responsabilii de activitatea bibliotecilor şcolare de a contribui cu propuneri şi completări în elaborarea lui. Directoarea Elena Harconiţa, a prezentat  şi o sintezastatistică a anului 2017 privind activitatea bibliotecilor şcolare în contextulSistemului Naţional de Biblioteci din R. Moldova. Conform studiului în Republica Moldova funcţionează 2720 de biblioteci, din care  cele de învăţământ şi specializate constituie 1 382 , din ele 1 220 biblioteci şcolare (176 municipale, 153 urbane şi 891 rurale) cu 39 (oprimizarea şcolilor) mai puţin decât în anul precedent.
      Despre parcursul de colaborare 2017 şi perspectivele 2018 a CentruluiBiblioteconomic Departamental  USARB au relatat Elena Stratan, bibliotecar principal şi Elena Ţurcan, bibliotecar, amintind că unul din cele mai remarcabile evenimente găzduite  de USARB în anul 2017 a fost  Conferinţa Anuală ABRM Transformăm Bibliotecile – Transformăm Comunitățile.
            Elena Stratan şi Tatiana Prian au prezentat, de asemenea,  baza de date  aBibliotecilor  Şcolare din RepublicaMoldova - un important instrument de informare şi facilitare a comunicării profesionale.
            Valentina Topalo şi Silvia Ciobanu au vorbit despre  Raportul- 2017 a  Zilei  Bibliotecarului şi Zilei Naţionale deSensibilizare privind bibliotecile în R.Moldova,   precum  şi despre evenimentul respectiv  în anul 2018.   Instituirea unei astfel de sărbători  vine  ca parte componentă a  Proiectului LNSS – Serviciide suport pentru rețeaua de biblioteci: modernizarea bibliotecilor în Armenia,Moldova şi Belarus prin dezvoltarea personalului bibliotecar şi reformareabibliotecilor, în care participă BŞ USARB împreună cu BŞ a Academiei de Administrare Publică şi bibliotecile academice din Armenia şi Belarus, alături de partenerii europeni – Irlanda, Grecia, România, Germania.
       În cadrul întrunirii profesionale a fost  desfăşurat  Atelierul:  Spaţiul informaţional unic al biblioteciloruniversitare - catalogul electronic ExLibris Primo şi RepozitoriileInstituţionale în atenţia bibliotecilor şcolare, formator Lina Mihaluţa, director adjunct. Bibliotecarii au fost familiarizaţi cu oportunităţile  de care beneficiază astăzi  nu numai comunitatea academică  naţională, dar şi utilizatorii din afara ţării.  Formabilii au fost instruiţi  în vederea accesării şi descărcării de conţinuturi din catalogul partajat a 7 biblioteci universitare din R.Moldova http://primo.libuniv.md/
       Cu explicaţii despre noua procedură de achitare  a cotizaţiilor de membru al ABRM a intervenit  Lina Mihaluţa.
            În urma discuţiilor a fost determinată tema următoarei şedinţe care va avea loc în luna octombrie, în cadrul Lunarului  bibliotecilor şcolare.
 
            În final, au fost înmânate Certificatele de participare. Portofoliul digital  al  Întrunirii a fost difuzat pe stik  şi on-line tuturor participanţilor.