vineri, 18 decembrie 2020

Întrunirea profesională online pentru biibiotecarii din Nordul RM

În data de 17 decembrie 2020, Biblioteca Ştiinţifică USARB - Centru Biblioteconomic Departamental a organizat prin intermediul aplicației Google Meet, Întrunirea profesională on-line pentru biibiotecarii din învăţământul preuniversitar din Nordul Republicii Moldova.

La eveniment au participat 145 de invitaţi: bibliotecari şcolari, de colegiu şi din şcoli profesionale, specialişti responsabili de activitatea bibliotecilor şcolare din OLSDÎ, zona de Nord a Republicii Moldova, raioanele Briceni, Donduşeni, Drochia, Edineţ, Făleşti, Floreşti, Glodeni, Ocniţa, Rezina, Rîşcani, Sîngerei, Soroca, Şoldăneşti, Teleneşti, Ungheni şi mun.Bălţi, bibliotecari universitari.

Moderator: Lina Mihaluţa, director adjunct Biblioteca Ştiinţifică USARB.

Comunicat privind Întrunirea profesională on-line pentru biibiotecarii din învăţământul preuniversitar din Nordul Republicii Moldova.

marți, 15 decembrie 2020

Înturnire profesională on-line 2020


Stimaţi colegi, responsabili de activitatea bibliotecilor şcolare din OLSDÎ, bibliotecilor de colegii şi şcoli profesionale din Nordul Republicii Moldova
Centrul Biblioteconomic Departamental, Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Vă informează că se preconizează o întrunirea profesională, care se va desfăşura on-line în data de 17 decembrie 2020, prin intermediul aplicației Google Meet.

Sunt invitaţi atât responsabilii de activitatea bibliotecilor şcolare, cât şi toţi bibliotecarii din reţea. Program

Vă rugăm respectuos să aveţi poşta electonică deschisă pe @gmail.com

Pentru detalii contactaţi:
Staver Mihaela, bibliotecar principal, Centrul Cercetare. Asistenţă de specialitate
tel/fax: (0231) 52 427
e-mail: staver.mihaela@gmail.com

marți, 21 ianuarie 2020

Workshop profesional: Cercetare statistică anuală № 6-c

În incinta Bibliotecii Ştiinţifice USARB - Centru Biblioteconomic Departamental a avut loc pe 21 ianuarie 2020, un Workshop profesional. La eveniment au participat 24 bibliotecari din mai multe biblioteci şcolare ale municipiul Bălţi.
  
Moderator: Lina Mihaluţa, director adjunct Biblioteca Ştiinţifică USARB.

Directorul adjunct al Bibliotecii Ştiinţifice USARB, Lina MIHALUŢA a relatat despre Aplicarea cadrului de reglementare aprobat de MECC: Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a bibliotecilor publice, Regulamentul cu privire la criteriile minime de selectare a personalului din biblioteci și modul de organizare și desfășurare a concursului de angajare a personalului din bibliotecile publice, precum şi despre Actele normative aprobate în Cosiliul Biblioteconomic Naţional: Regulamentul privind evaluarea bibliotecilor, Regulamentul privind modul de conferire a categoriilor de calificare personalului de specialitate din biblioteci (modificat), precum şi despre Priorităţile naţionale ale anului 2020, Memoriu, aprobat în cadrul Forumul Managerilor din Sistemul Național de Biblioteci a Republicii Moldova, care a avut loc în data de 30 octombrie, 2019.

miercuri, 19 iunie 2019

Educaţia mediatică pentru bibliotecarii şcolari din Nordul R. Moldova„Inteligenţa Media – componentă importantă a culturiigenerale”, a fost titlul instruirii la care au participat 60 de specialişti responsabili de activitatea bibliotecilor şcolare din cadrul OLSDÎ, bibliotecari din colegii, Centre de excelenţă şi din învăţământul profesional tehnic: Briceni, Donduşeni, Drochia, Edineţ, Făleşti, Floreşti, Glodeni, Ocniţa, Râşcani, Rezina, Sângerei, Soroca, Şoldăneşti, Teleneşti, Ungheni şi municipiul Bălţi.

Evenimentul a avut loc în data de 12 iunie 2019, în incinta Bibliotecii Ştiinţifice a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, formator Mihaela Staver, absolventa programului Formare de formatori în domeniul Educaţiei Mediatice, IREX-Europa.
Obiectivul general a fost dezvoltarea deprinderilor de gândire critică la consumarea produselor media, rolul mass-media în societate, mijloacele și funcțiile media şi nu tot ce se mediatizează intens în media este adevărat.

marți, 18 iunie 2019

Comunicat privind Întrunirea profesională pentru bibliotecarii din învăţământul preuniversitar din ordul Republicii Moldova

Foto     Program

Întrunirea profesională pentru bibliotecarii din învăţământul preuniversitar din Nordul Republicii Moldova, a fost organizată de Biblioteca Ştiinţifică USARB - Centru Biblioteconomic Departamental de comun acord cu Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova, cu susţinerea Rectoratului Universităţii de Stat „Alecu Russo”, Organele Locale de Specialitate în Domeniul Învăţământului din 15 raioane de Nord şi mun.Bălţi la 12 iunie 2019. Au participat 60 de specialişti principali - responsabili de activitatea bibliotecilor şcolare din OLSDÎ bibliotecari şcolari, bibliotecari din colegiu şi şcoli profesionale din raioanele Briceni, Donduşeni, Drochia, Edineţ, Făleşti, Floreşti, Glodeni, Ocniţa, Râşcani, Rezina, Sângerei, Soroca, Şoldăneşti, Teleneşti, Ungheni şi municipiul Bălţi, formatori BŞ USARB. Moderator: Elena Harconiţa, director al Bibliotecii Ştiinţifice USARB, membru al Consiliului Biblioteconomic Naţional.

vineri, 1 martie 2019

Aviz


CURSURI DE FORMARE PROFESIONALĂ DE SCURTĂ DURATĂ

ÎN ATENŢIA COMUNITĂŢII PROFESIONALE, RESPONSABILILOR PENTRU FORMAREA CONTINUĂ A BIBLIOTECARILOR

În perioada 19-29 martie 2019 Secţia de Formare Continuă a USM în colaborare cu Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi organizează cursul de formare profesională Tendințe actuale în activitatea bibliotecilor din Republica Moldova (75 de ore) care se va desfăşura la Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi (USARB).
Înscrierea la curs se desfășoară în perioada 11 februarie - 18 martie 2019.

Cursuri de formare profesională de scurta durata


CURSURI DE FORMARE PROFESIONALĂ DE SCURTĂ DURATĂ

ÎN ATENŢIA COMUNITĂŢII PROFESIONALE, RESPONSABILILOR PENTRU FORMAREA CONTINUĂ A BIBLIOTECARILOR
În perioada 19-28 martie 2019 Secţia de Formare Continuă a USM în colaborare cu Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi organizează cursul de formare profesională Bazele Biblioteconomiei şi Ştiinţelor Informării (75 de ore) care se va desfăşura la Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi (USARB).
Cursul este destinat personalului de specialitate din biblioteci cu studii superioare şi cu studii medii de specialitate din alte domenii de formare profesională, angajați în bibliotecă şi care nu dețin o categorie de calificare.
Înscrierea la curs se desfășoară în perioada 11 februarie - 18 martie 2019.

miercuri, 12 decembrie 2018

Atelierul Profesional pentru bibliotecarii din învăţământul preuniversitar din nordul Republicii Moldova
La 11 decembrie 2018 a avut loc Atelierul Profesional pentru bibliotecarii din învăţământul preuniversitar din Nordul Republicii Moldova, organizat de Biblioteca Ştiinţifică USARB - Centru Biblioteconomic Departamental de comun acord cu Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova, Organele Locale de Specialitate în Domeniul Învăţământului din raioanele de Nord: Briceni, Donduşeni, Drochia, Edineţ, Făleşti, Floreşti, Glodeni, Ocniţa, Râşcani, Rezina, Sângerei, Soroca, Şoldăneşti, Teleneşti, Ungheni şi mun.Bălţi.

vineri, 4 mai 2018

Comunicat Privind Întrunirea profesională a bibliotecarilor din Nordul Republicii Moldova, 27 aprilie 2018, Bălţi

La  27 aprilie 2018  a avut  loc Întrunirea  profesională a bibliotecarilor din învăţământ din Nordul Republicii Moldova, organizată de Biblioteca Ştiinţifică USARB - Centru Biblioteconomic Departamental de comun acord cu Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova, Organele Locale de Specialitate în Domeniul Învăţământului din 15 raioane de Nord şi mun.Bălţi.
Au participat 40 de specialişti - responsabili de activitatea bibliotecilor şcolare şi din învăţământul profesional tehnic din OLSDÎ,  bibliotecari şcolari, de colegiu şi  şcoli profesionale.
Moderator: Elena Harconiţa, director BŞ USARB, membru al Consiliului Biblioteconomic Naţional.
În cadrul întrunirii au fost trecute în revistă importante evenimente profesionale la început de an 2018: Simpozionul științific Anul Bibliologic 2017, ediția aXXVII-a, cu genericul ,,Bibliotecile în perspectiva dezvoltării durabile: dimensiuni biblioteconomice și umane”, desfăşurat la Biblioteca Naţională a R. Moldova  - Elena Ţurcan, bibliotecar;  Realizarea Proiectului  IFLA Atelierul de instruire privind Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă a ONU - Lina Mihaluţa, director adjunct.

joi, 15 martie 2018

CURSURI DE FORMARE PROFESIONALĂ DE SCURTĂ DURATĂ

ÎN ATENŢIA COMUNITĂŢII PROFESIONALE, RESPONSABILILOR PENTRU FORMAREA CONTINUĂ A BIBLIOTECARILOR

În perioada 17-27 aprilie 2018 Secţia de Formare Continuă a USM în colaborare cu Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi organizează cursul de formare profesională Tendinţe actuale în activitatea bibliotecilor din învățământul preuniversitar (75 de ore) care se va desfăşura la Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi (USARB).
Cursul este destinat pentru bibliotecarii din scoli, colegii și școli profesionale.
Înscrierea la curs se desfășoară în perioada 19 martie-6 aprilie 2018.